எப்படி இருக்கிறதாம் ஆதித்யா வர்மா – Flixwood Review

96

ஒரு இளைஞனின் ஆசை என்னவெல்லாம் இருக்குமோ அது அனைத்தையும் பெற்று கொண்டாடி மகிழ்ந்து வரும் தருவாயில் தனது காதலை இழந்தால் அவன் வாழ்க்கையில் எப்படி கடந்து தனது காதலியை கரம்பிடிக்கிறான், அதனை எப்படி எதிர்கொள்கிறான் என்பதை அழகாக சொல்லும் ஆதித்யா வர்மா..

முழுமையான தகவல்களுக்கு : https://www.youtube.com/channel/UCI87JbesBBHREUB9uizmkKQ/videos