நடிகர் சங்கத்தின் பெயரையோ அதிகாரியின் பெயரை பயன்படுத்தக் கூடாது

    4

    ஊரடங்கு உத்தரவால் தென்னிந்திய நடிகர் சங்க உறுப்பினர்கள் பலர் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு வருகின்றனர். தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்திற்கு தற்போது சிலர் நிதி திரட்டி அதனை சங்க உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கி வருகிறார்கள். இதுபோன்ற விஷயத்தில் நடிகர் சங்கத்தின் பெயரையோ, தனி அதிகாரியின் பெயரையோ பயன்படுத்தக் கூடாது என்று நடிகர் சங்கத்தின் தனி அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.