ஏறி இறங்குகள், அழகாகிவிடுவீர்கள் – நிக்கி கல்ராணி

    7

    வீட்டிலேயே உடற்பயிற்சி செய்து வரும் நடிகை நிக்கி கல்ராணி ஓர் எளிமையான வழியை கூறுகிறார். “வீட்டின் மாடிப்படிகளில், ஏறி இறங்குங்கள்… நேரம் போகும் என்பதோடு, உடலுக்கு சிறந்த பயிற்சியாகவும் இருக்கும்,” என்றார்.