கவரிங் நகைகளுக்கு டிப்ஸ் கொடுக்கும் வானி போஜன்

பார்வையாளர்களின் விமர்சனம் கவரிங் நகைகளுக்கு டிப்ஸ் கொடுக்கும் வானி போஜன் 0.00/5.00


கவரிங் நகைகளை அணிவதில் விருப்பம் காட்டும் நடிகை வாணி போஜன், இதுகுறித்து கூறுகையில், கவரிங் நகைகளை வாங்கியவுடன் அதன் மீது நிறமில்லாத நெயில் பாலிஷை பூசி விட்டால் விரைவில் அது கருக்காது என டிப்ஸ் கொடுக்கிறார்.